در این آموزش خواهیم دید که چگونه می توان با استفاده از دو تصویر متفاوت و ترکیب آنها در Adobe Photoshop CC 2017 یک افکت نورپردازی شگفت انگیز ایجاد کرد. ایده اصلی برای این آموزش این است که بدانیم چگونه به سرعت می توانید تصاویر را با استفاده از حالت ها و لایه های ترکیبی ترکیب کنید.

منبع : www.gfxone.ir