در این آموزش خواهیم دید که چگونه با استفاده از Adobe Photoshop می توانیم یک سینماگراف عالی با Double Exposure Cinemgraph ایجاد کنیم. در جایی که عکسی خواهیم گرفت و آن را با یک ویدئو مخلوط می کنیم تا یک تصویر متحرک جذاب ایجاد کند و سپس خواهیم دید که چگونه می توانیم ساخت نهایی خود را به یک فرمت .GIF ایجاد کنیم و همچنین خواهیم دید که چگونه آن را به عنوان ویدیو ارائه دهیم بنابراین می توانیم آن را در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی منتشر کنیم.

دانلود فایل عکس خام

دانلود فایل لایه باز پروژه