در این آموزش خواهیم دید که چگونه میتوانیم پوستر یک فیلم سینمایی را با استفاده از تکنیک ترکیب تصاویر طراحی کنیم

لازم به ذکر است که فایل های پروژه در زیر برای دانلود قرار داده شده است

دانلود فایل های پروژه