در این آموزش شما یاد میگیرید که چگونه یه بکگراند را تغییر بدهید و سوژه را از آن جدا کنید و همچنین جدا سازی مو از بگراند با استفاده از ماسک را یاد میگیریم

 
 

دانلود فایل های پروژه