در این آموزش فراخواهید گرفت که چگونه بگراند یک تصویر را جدا کنید و با ترکیب کردن تصاویر یک تصویر خاص ایجاد کنید . همچنین در این آموزش تکنیک های تصحیح رنگ نیز به شما آموزش داده خواهد شد .